Nieuws Actueel

Bovag in de tegenaanval

Bram de Vrind 28 mei 2014

Brancheorganisatie Bovag laat juristen uitzoeken of de schade van de accijnsverhoging voor pomphouders in de grensstreek op de Nederlandse overheid is te verhalen. "Het Europees recht biedt daar wel degelijk aanknopingspunten voor", zegt een woordvoerder in een eerste reactie.

"Staatssecretaris Wiebes kijkt met een Haagse bril naar de werkelijkheid. Hij heeft kennelijk de effecten van de accijnsverhoging in de grensstreek niet gemeten. Daar is wel degelijk sprake van omzetverlies van pomphouders met 30 tot 40 procent. Dat kan je niet van tafel vegen door te zeggen dat er een meerjarige trend is van teruglopende verkopen."

Voorzitter Petra van Steijn van BETA, de belangenclub van onafhankelijke pomphouders, is zwaar teleurgesteld in Wiebes. De VVD-staatssecretaris laat een "grote groep ondernemers in de kou staan. Mooi dat het de schatkist kennelijk wel geld oplevert, maar dat gebeurt wel over de ruggen van de pomphouders in de grensstreek".

Dat volgens Wiebes vooral minder benzine wordt getankt, waarvan de accijns niet is verhoogd, komt doordat "benzine al jaren goedkoper is in Duitsland", zegt Van Steijn, die zelf een benzinestation in Arnhem exploiteert.

"De pomphouders in de grensstreek zullen niet vandaag failliet gaan. Maar zij gaan wel hun personeel ontslaan en de shops sluiten. Dan worden het onbemande spookstations."

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland roepen het kabinet op de accijnsverhoging terug te draaien. Ook zij vinden dat het kabinet te weinig oog heeft voor de omzetschade die pomphouders langs de grens lijden als gevolg van de accijnsverhoging. Het onderzoek van staatssecretaris Wiebes laat volgens hen duidelijk zien dat de daling van de lpg- en dieselverkoop in de grensstreek veel sterker is dan elders in het land.

"Na maanden wachten komt het kabinet met een wat boekhoudkundige benadering zonder te kijken naar de bredere gevolgen van de accijnsverhoging", reageert voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland. "Het is vreemd en onbevredigend dat de cijfers die het kabinet nu presenteert zo sterk afwijken van de cijfers die door de branches zijn aangeleverd. Het kabinet geeft daarvoor geen plausibele verklaring."