Nieuws Actueel

BrightNL: Iedere ZZP'er aandeelhouder

Rik Nizet 24 april 2014

BrightNL, de eerste pensioeninstelling voor zelfstandigen, heeft in drie weken tijd via een crowdfundingcampagne de helft van haar beoogde financiering binnen. Op 1 mei vindt een extra informatie-sessie voor (potentiële) investeerders en andere geïnteresseerden plaats. BrightNL heeft als doel om in totaal 300.000 euro op te halen. BrightNL kiest voor crowdfunding omdat dit bij het coöperatieve karakter past en om een breed draagvlak te creëren onder de doelgroep.

BrightNL gaat pensioenopbouw tegen kostprijs aanbieden. Deelnemers betalen daarnaast alleen een jaarlijkse vaste bijdrage van 210 euro. Elke deelnemer - ongeacht de hoogte van het gespaard vermogen - betaalt een zelfde bedrag voor de dienstverlening. Iedere deelnemer is tevens aandeelhouder van de pensioeninstelling.

CrowdfundingBrightNL is niet van een bank of verzekeraar, maar wordt van de deelnemers zelf. De oprichters hebben gekozen voor crowdfunding om ook voor de financiering niet van een bank of verzekeraar afhankelijk te zijn. BrightNL wil de financiering bij voorkeur zoveel mogelijk door toekomstige deelnemers laten doen, om op deze manier een breed draagvlak te creëren onder de doelgroep van zelfstandigen.

RendementHet verwachte rendement is afhankelijk van het aantal deelnemers na vijf jaar. Het neutrale scenario is gebaseerd op 30.000 deelnemers na vijf jaar. In dit scenario wordt een gemiddeld rendement van 22,8 procent per jaar verwacht. In het optimistisch scenario (60.000 deelnemers) is het te verwachten rendement 36,8 procent per jaar en in het pessimistisch scenario (15.000 deelnemers) is dit nog altijd 6,4 procent per jaar. Investeerders wordt gevraagd vijf jaar te blijven zitten; BrightNL verwacht gedurende deze jaren geen dividend uit te keren.

Extra informatiesessieDe eerste informatiesessie in Amsterdam drie weken geleden trok veel geïnteresseerden. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn en om geïnteresseerden in de regio Rotterdam / Den Haag van dienst te zijn, is er op 1 mei een extra sessie in Rotterdam. Deze vindt plaats op het kantoor van Symbid, Marconistraat 16. De oprichters/ van BrightNL zullen een korte presentatie geven en daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen.