Nieuws Actueel

Bruna matst franchiser

Bram de Vrind 9 oktober 2015

Bruna winkel 335

Bruna vermindert de fee die franchise ondernemers betalen. De vaste afdracht aan de winkelketen gaat met bijna 25 procent omlaag. De directie van Bruna heeft daarover overeenstemming bereikt met het franchisebestuur, de vertegenwoordiging van de ondernemers.

De verlaging komt tegemoet aan de wensen van de franchisers, die hebben aangegeven dit een goede maatregel te vinden om het ondernemersinkomen verder te ondersteunen. Al sinds zijn aantreden anderhalf jaar geleden is dat een speerpunt van algemeen directeur Fred Zeegers. "Dit is een unicum in franchiseland, maar we nemen de stap in de volle overtuiging dat het de juiste is. Ook onze ondernemers hebben de crisis gevoeld. Op dit moment draait Bruna volgens verwachting en kunnen we de financiële ruimte nemen om hiertoe over te gaan."

ToekomstDe prijsverlaging past in het bredere strategische perspectief om Bruna gereed te maken voor de toekomst en ondernemers de kans te bieden zo succesvol mogelijk te functioneren. Andere maatregelen in dit verband zijn samenwerking met strategische partners, verder uitwerken van locatiebeleid, ontwikkeling van nieuwe concepten binnen de formule en op elkaar aan laten sluiten van verschillende verkoopkanalen (omnichannel) .

SchuldenDaarnaast loopt op dit moment een sociaal begeleidingsprogramma om ondernemers te helpen die schulden hebben aan de Bruna organisatie en daar niet zelfstandig uitkomen. Uitgangspunt daarbij is dat er een voor beide partijen aanvaardbare oplossing komt.