Nieuws Actueel

Brussel daagt Nederland om bankwetgeving

Martijn Vervest 22 oktober 2015

Europa vlag groot

Nederland en vijf andere landen worden door Brussel voor de rechter gesleept omdat ze Europese wetgeving over banken niet hebben doorgevoerd. Het gaat om regels die nationale overheden de instrumenten en bevoegdheden geven voor het geval banken of grote investeerders dreigen om te vallen.

De regelgeving heeft als doel dat banken die op het randje van faillissement staan, kunnen worden geherstructureerd zonder dat de rekening bij de belastingbetaler komt te liggen. In plaats daarvan moeten de kosten worden gedragen door de aandeelhouders en schuldeisers van de bank in kwestie.

De regels zijn een belangrijk onderdeel van wetgeving die is opgesteld om een veiligere en gezondere financiële sector te creëren. De zogeheten BRRD-regelgeving is ook van belang voor de bankenunie. De BRRD-regels schrijven voor dat banken grondig voorbereid moeten zijn op eventuele financiële paniek. Overheden mogen ingrijpen als ze omvallen.

De Europese Commissie noemt het ,,cruciaal'', dat deze wetgeving in alle 28 lidstaten wordt doorgevoerd. Dat had op 31 december gebeurd moeten zijn. Eind mei kregen elf landen een waarschuwing. De zes landen die er nu nog steeds geen werk van hebben gemaakt, moeten zich nu verantwoorden voor het EU-hof in Luxemburg. Dat kan leiden tot een forse boete. De Commissie daagt ook Tsjechië, Luxemburg, Polen, Zweden en Roemenië.

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat het om een omvangrijke wijziging van de wetgeving gaat en dat Brussel eerder is gemeld dat de verlenging van een half jaar ontoereikend was. De verwachting van het ministerie is dat de procedure hier volgende maand kan worden afgerond.