Nieuws Actueel

Bureau Hengelo en Twence verzorgen samen rondleidingen bij afvalverwerker

Van onze redactie 20 mei 2015

Twence Emiel Muijderman

Uit gft-afval wordt energie gehaald, terwijl niet-herbruikbaar brandbaar afval wordt ingezet voor de productie van energie. De warmte die gewonnen wordt uit de verbranding van afval wordt ingezet voor stadsverwarming. Omgerekend is het voldoende voor het warmteverbruik van zo’n 57.000 huishoudens. Daarnaast wordt de elektriciteit die door Twence wordt opgewekt gebruikt door de Twentse gemeenten voor straatverlichting en openbare gebouwen en stroomt deze via het openbare net terug naar consumenten.

Deelnemers aan de rondleiding maken onder leiding van een ervaren excursieleider een rondrit over het terrein van Twence, waar deze processen te zien zijn. In de maanden juli en augustus worden deze excursies wekelijks gehouden. Via Bureau Hengelo is meer informatie te verkrijgen over de rondleidingen.

Foto: Emiel Muijderman