Nieuws Actueel

Buren vrezen overlast door uitbreiding kalverenbedrijf in Losser

Van onze redactie 21 mei 2015

Koeien Wouter Borre

De maatschap Elderink is al 15 jaar bezig met het plan voor deze vorm van intensieve veehouderij. Het bedrijf, dat aan de Kremersveenweg zou moeten komen, moet straks plaats bieden aan ruim 1200 kalveren. Tegen het plan is veel weerstand in de omgeving. Ook in de gemeenteraad van Losser was er onlangs de nodige zorg over nadelige effecten voor de buurt.

OverlastBuurman H. Punte vreest voor toename van de overlast van het veebedrijf, omdat de nieuwe stal groter is dan de vleesvarkensstal die Elderink voor de omschakeling had. Volgens de natuurbeschermingsvergunning van Elderink mogen aan de Kremersveenweg 1216 vleesstieren worden gehouden.

Raad van StatePunte woont tachtig meter van de stal. Hij verzette zich woensdag in Den Haag tegen de omgevingsvergunning tweede fase die de gemeente Losser heeft verleend aan de kalvermester. Volgens hem is daarin te weinig rekening gehouden met toename van verkeersbewegingen en vermindering van uitzicht. Hij klaagt ook over onduidelijkheden over het aantal silo’s dat Elderink mag bouwen. Tijdens de rechtszitting in Den Haag kwam daarover wel duidelijkheid. Elderink ziet af van het bouwen van silo’s. Zodoende vervalt ook een spuiwatersilo, die tegen het perceel van Punte stond gepland. Ook de biogasinstallatie met gasmotor is geschrapt, wat scheelt in de geluidhinder. Daarnaast worden volgens Elderink de vervoersbewegingen aan de zuidkant van de stal beperkt. „En zo komen wij telkens met oplossingen’’, zei de kalvermester tegen de Raad van State.

VergunningMaar volgens Punte deugt de vergunning niet. Losser heeft volgens de boze buurman niet gekeken naar de watergevolgen van de ophoging van het perceel van Elderink. Ook blijft hij vrezen voor geluidsoverlast van aan en af rijdende veewagens en ander agrarisch materieel. De gemeenteraad van Losser stemde onlangs in met het omvangrijke plan van de maatschap Elderink. De raad vond dat het na zoveel jaar tijd werd om aan deze agrarische ondernemer duidelijkheid te verschaffen. Daarop gaf een aantal omwonenden al aan naar de Raad van State te stappen om het plan, te voorkomen of te laten aanpassen.

Uitspraak van de Raad van State volgt.