Nieuws Actueel

'Burger moet meer betalen voor riool'

Van onze redactie 2 juni 2015

Image 4966767

Aan de barometer deden deze keer 185 gemeenten mee. Een klein deel, 16 procent, vindt het goed als de rioolheffing met 10 procent of meer stijgt, 30 procent van de gemeenten vindt dat deze belasting niet meer dan 10 procent omhoog mag gaan.Het lijkt erop dat gemeenten het als onafwendbaar beschouwen dat in de toekomst vaker overlast door hemelwater ontstaat.In de barometer van 2014 gaf nog maar 18 procent daarvan aan dat hinder door hemelwater op straat een paar keer per jaar acceptabel is. Inmiddels vindt 62 procent van de deelnemers dat. Het percentage gemeenten dat maatregelen niet durft uit te stellen om hinder te voorkomen, is gedaald van 25 in 2014 naar 16 dit jaar. ,,Water op straat mag'', zegt een wethouder die meedeed aan het onderzoek.Gemeenten maken nogal een verschil tussen 'hinder' en 'schade' door hemelwater. 67 procent van de gemeenten durft het niet aan om het risico op schade groter te maken door maatregelen uit te stellen.