Nieuws Actueel

Burgerhulpnetwerk houdt eerste oefening

Van onze redactie 14 maart 2015

Image 4807359

Bij het netwerk zijn inmiddels meer dan vijfduizend mensen aangesloten. Zij zijn oproepbaar als er een ramp of grote calamiteit plaatsvindt. Deze keer worden driehonderd mensen uitgenodigd om onder meer zandzakken te vullen en modder en takken op te ruimen om zo een woonwijk weer bewoonbaar te maken.

Test Eerder deze week voerde de hulpverleningsorganisatie met succes een test uit via de telefoon. Ruim 4600 mensen die bij het netwerk zijn aangesloten, kregen een sms waarin ze werden gewezen op de test.