Nieuws Actueel

Burgerkracht kost 19 mensen bij Alifa in Enschede hun baan

Van onze redactie 9 april 2015

Image 4847924

Het geld dat bij Alifa wordt weggehaald kunnen de vijf stadsdelen besteden aan wijkwerk.

Opbouwwerk De stadsdeelmanagers voeren de regie, wijkbewoners praten mee over de wijkbudgetten. De constructie heeft van de gemeente de naam Burgerkracht meegekregen. Alifa kan via inschrijving het wijk- dan wel opbouwwerk dat ze deed terugkrijgen. Andere – commerciële - clubs kunnen meedingen naar de opdracht.

Burgerkracht? El Hamdaoui kan op onzekerheid niet bouwen en heeft de reorganisatie in gang gezet. ‘We zullen moeten voorsorteren op de situatie zoals die op 1 januari 2016 is op basis van de nu bekende gegevens’, licht hij zijn besluit toe. ‘Er komt een subsidiekorting aan, er komt een bezuiniging aan en we weten niet wat de nota Burgerkracht inhoudt. We kunnen alleen inspelen op wat we weten en niet op wat we niet weten. Dus we moeten wel.’

Vertrouwen De directeur van Alifa heeft het volste vertrouwen dat zijn instelling opdrachten voor wijkwerk krijgt vanuit de stadsdelen, ‘maar’, zegt hij, ‘vertrouwen is niet genoeg. Alifa heeft 75 mensen in dienst. Het vertrek van 19 van hen (16 fte’s) betekent een stevige aderlating. De OR van Alifa is akkoord met de organisatie. Er is met de vakbond overeenstemming bereikt over een sociaal plan.

Vorig jaar wilde de verantwoordelijke wethouder Jurgen van Houdt van de CU Alifa in 2016 in een keer 1,2 miljoen korten naast de al afgesproken bezuiniging van ruim twee ton. De gemeenteraad halveerde het bedrag om Alifa enigszins te ontzien. De andere helft zou in 2017 worden gekort.

Er is toen afgesproken dat er voor 1 juli 2015 de nota Burgerkracht zou liggen, waarin staat wat de gemeente nou precies wil met de wijkbudgetten. El Hamdaoui gaat er van uit dat die nota het beleid voor meerdere jaren formuleert. ‘Dat we weten waar het naar toe zou moeten.’

BBE Niels van den Berg van BurgerBelangen Enschede sprak vorige week in de nieuwsbrief van zijn partij zijn ongerustheid uit over wat er met de wijkbudgetten gaat gebeuren. Hij constateerde dat burgers die bijvoorbeeld met een vraag over het onderhoud van openbaar groen bij de gemeente komen, worden doorverwezen naar de commissie wijkbudgetten. Ofwel een gemeentelijke taak voor rekening komt van de wijken. ‘En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn’, schrijft de fractievoorzitter van BBE. Van den Berg heeft het over het boeggolfeffect.

Foto: Directeur Mohamed El Hamdaoui (Wim Corduwener)