Nieuws Actueel

Buurtsuper bungelt

Rik Nizet 9 september 2014

Steeds meer zelfstandige supermarktondernemers kampen met een verslechterde financiële situatie. De oorzaken zijn een stagnerende omzet, dalende winstmarges en gestegen loon- en huisvestingskosten. Over de hele linie daalden daardoor de bedrijfsresultaten vorig jaar met 30 procent. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesfirma Deloitte.

Het gaat om ondernemers die voor eigen rekening en risico een supermarkt exploiteren, onder wie franchisenemers van grote ketens als Albert Heijn en Jumbo. Van de circa 4500 supermarkten in Nederland worden er volgens de accountants- en adviesfirma zo'n 1900 gerund door zelfstandige ondernemers.

"De combinatie van dalende marges, stagnerende omzetten en stijgende loonkosten leiden tot een enorme druk op het resultaat, aangezien dit niet meer wordt goedgemaakt door stijging van de omzet'', zegt Deloitte-onderzoeker Paul Op Heij.

Kleine buurtsupersVooral de kleine buurtsupers hebben het moeilijk. Die verdienen ongeveer 40.000 euro per jaar, waar de grote supermarktondernemer circa 330.000 euro overhoudt. Ondernemers moeten van hun winst ook de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de oudedagvoorziening betalen. "Bij een kleine supermarktondernemer is voor dat laatste nagenoeg geen ruimte meer'', aldus Op Heij.VerkopenHet toegenomen risico en de verminderde winstvooruitzichten brengen ondernemers er sneller toe hun winkel aan de organisatie te verkopen. Mede daardoor is het marktaandeel van zelfstandige supermarkten gedaald van 35 procent in 2012 tot 33,5 procent vorig jaar.