Nieuws Actueel

BVLR wil gestaffelde bijtellingsregeling

Lotte Grimberg 16 juni 2015

Anp 22238553

Sinds de verhoging van de bijtelling van 25% in 2008, houden aantoonbaar meer berijders van een auto van de zaak een kilometeradministratie bij en rijden geen privékilometers meer met deze, vaak ‘schonere’ auto. De bijtelling is bedoeld om het privégenot van een auto van de zaak te belasten. Of deze auto zuinig of schoon is, doet daarin niet ter zake. BVLR – de Branchevereniging Leveranciers Ritregistratiesystemen – pleit daarom voor de invoering van een gestaffelde bijtellingsregeling die rechtvaardiger, transparanter en eenvoudiger is.

Automobilisten die minder bijtelling hoeven te betalen, zijn eerder geneigd met de zakelijke auto ook privé te rijden en daarmee afscheid te nemen van de oudere, en meer vervuilende privéauto. In een brief aan de Minister President en alle leden van de Tweede Kamer maakt de BVLR deze oneigenlijkheid duidelijk en geeft drie maatregelen om het elektrisch rijden te stimuleren.

De milieuvriendelijkheid van een zuinige en schonere auto zit verdisconteerd in de lagere BPM. Een laag bijtellingspercentage van zuinige en schonere auto’s is dan oneigenlijk.

MilieuaspectDe autofiscale maatregelen – zoals de ANWB, de RAI-vereniging, BOVAG en milieu- en lease-organisaties – in de Autobrief II aan de tweede kamer wil voorstellen, zijn onevenwichtig en onterecht. In de brief wordt gesproken van een vaste bijtelling. De BVLR pleit voor een gestaffelde bijtelling, omdat dit eerlijker is ten aanzien van het gebruik van de auto. Het Nationaal Zaken Onderzoek 2014 laat zien dat veel hybride auto’s in de praktijk weinig kilometers elektrisch rijden. In de praktijk blijkt dat er uit gemak gekozen wordt voor fossiele brandstof in plaats van elektrisch rijden. Het rapport toont dat de fixatie ligt op de bijtelling auto, en niet op het milieuaspect. De regeling wordt feitelijk misbruikt.

VerduurzamenOm het elektrisch rijden van de sector mobiliteit en transport te stimuleren en verduurzamen – in combinatie met breed gedragen eerlijke autofiscale maatregelen – stelt de BVLR drie andere maatregelen voor die voldoende inkomsten voor de overheid genereren:

1. Verstrekken van meer subsidie op de volledige elektrische auto, ten opzicht van de semi-elektrische auto, in verhouding tot het gebruik;2. Het laten vervallen van de energiebelasting op kWh ‘getankt’. Hiermee wordt de kWh ten opzichte van benzine en diesel nog voordeliger;3. Het toekennen van het nachttarief op stroom.