Nieuws Actueel

Canada gaat meer broeikasgas uitstoten dan gepland

Van onze redactie 16 mei 2015

Image 4925777

De plannen zijn ook veel minder ambitieus dan de reductiedoelstellingen van de EU (40 procent tegen 2030) en de VS (28 procent tegen 2025). Reden voor de bijstelling is de verhoogde prodcutie van olie in de Canadese teerzanden.'Zwak voorstel' 'Het is een zwak voorstel en het staat duidelijk in contrast met de voorstellen van de andere industrielanden. Canada heeft een mogelijkheid gemist om iets krachtigs naar voren te schuiven dat ons op het juiste spoor zou zetten om de klimaatcrisis aan te pakken', zo verklaart directeur David Waskow van het World Resources Institute in de krant The Guardian. De klimaatbeloftes worden naar voren geschoven ter voorbereiding van een grote klimaattop die in december zal plaatsvinden in Parijs. Het is de bedoeling om dan afspraken te maken over de inspanningen die geleverd moeten worden om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius. Het akkoord dat daar wordt gesloten, moet ingaan in 2020.