Nieuws Actueel

CAO verdwijnt in steeds meer sectoren

Lotte Grimberg 19 februari 2015

In steeds meer sectoren twijfelen werkgevers erover of ze nog wel willen doorgaan met de cao. Hierdoor dreigen werknemers vogelvrij te raken, meldt De Telegraaf op de voorpagina.

De krant deed een rondgang langs brancheorganisaties van onder meer horeca, detailhandel, bouw en metaal. Daaruit blijkt dat veel ondernemers genoeg hebben van de starre cao’s en serieus overwegen de samenwerking met de vakbonden te beëindigen.

HorecaIn de horeca is dat vorig jaar al gebeurd. Koninklijke Horeca Nederland heeft eenzijdig bepaald hoe de arbeidsvoorwaarden van het horecapersoneel eruitzien.

VerlopenIn de supermarktsector bestaat de cao formeel nog wel, maar is die al twee jaar verlopen. Ook daar is van werkgeverskant eenzijdig besloten met hoeveel procent de lonen omhoog gaan.

De werkgevers vinden de huidige cao’s te dik, te duur en te inflexibel. Hun inzet is dat dat nu moet veranderen.

SpierballengedragWerkgevers zetten de cao's steeds verder onder druk. Aan de onderhandelingstafel in de bouw en metaal en techniek zien vakbonden vooral spierballengedrag van werkgevers. "Of je accepteert onze eisen, of we stoppen het overleg', is een vaak gehoord geluid'', zegt cao-coördinator Piet Fortuin van CNV Vakmensen donderdag.

"Als deze opstelling van werkgevers zich doorzet, dan vrees ik Amerikaanse toestanden. Een situatie waarin werknemers individueel moeten knokken voor wat we in Nederland als een normaal recht zien'', aldus Fortuin. "Denk aan een fatsoenlijk pensioen, maatregelen die oudere werknemers in zware beroepen helpen om de steeds hoger wordende pensioenleeftijd in gezondheid te halen en een passende loonontwikkeling."