Nieuws Actueel

CBS: 18,1 miljoen inwoners in 2060

Van onze redactie 18 december 2014

De verwachting is gebaseerd op de gestegen levensduur van mensen. Ook komen meer migranten naar Nederland dan er vertrekken. De komende jaren worden ook weer meer kinderen geboren, maar dat is op den duur niet voldoende om het oplopende aantal sterfgevallen te compenseren. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en meer allochtonen.

Jongens die in 2014 zijn geboren worden gemiddeld 79,9 jaar oud en meisjes 83,3 jaar. Die virtuele levensduur stijgt de komende jaren, mede door medische vooruitgang. Kinderen die in 2060 worden geboren worden naar verwachting zeven jaar ouder dan kinderen die nu ter wereld komen. Het aantal 65-plussers groeit volgens de prognose van 3 miljoen nu naar 4,8 miljoen in 2040 en 4,7 miljoen in 2060. Het aantal tachtigplussers neemt vermoedelijk toe van 0,7 miljoen nu naar 2 miljoen in 2060.

Allochtonen

De afgelopen dertig jaar groeide de Nederlandse bevolking al met 2,4 miljoen inwoners, tot bijna 17 miljoen nu. Driekwart van die toename betrof allochtonen (inwoners met een in het buitenland geboren ouder). In 2060 telt Nederland naar verwachting 0,9 miljoen meer eerstegeneratieallochtonen (die in Nederland zijn komen wonen) en 1,2 miljoen meer tweedegeneratieallochtonen (die hier zijn geboren).

De laatste drie jaar werden steeds minder kinderen geboren. Die trend is in 2014 gekeerd. Er werden 175.000 kinderen geboren, 3000 meer dan in 2013. De komende jaren stijgt het geboortecijfer naar verwachting verder.