Nieuws Actueel

CBS: consumentenvertrouwen weer positief

Van onze redactie 19 maart 2015

Image 4814849

Het consumentenvertrouwen komt in maart uit op 2. Dat betekent dat er 2 procent meer optimisten zijn dan pessimisten. In februari stond de indicator nog op - 7.

Dieptepunt Met 2 ligt het consumentenvertrouwen ruim boven het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar (-8). Het vertrouwen bereikte in april 2000 de hoogste stand ooit (27). Het dieptepunt werd bereikt in februari 2013 (-44).

Consumenten zijn vooral een stuk positiever over het economisch klimaat. Hier zijn de optimisten anders dan in voorgaande maanden weer ruim in de meerderheid.

Koopbereidheid De koopbereidheid gaat er ook op vooruit. Zo is het aantal consumenten dat de tijd gunstig acht voor grote aankopen voor het eerst sinds begin 2008 even groot als het aantal dat de tijd ongunstig vindt. Grote aankopen zijn bijvoorbeeld wasmachines, televisies en meubels. Gemeten over de hele linie staat de graadmeter van de koopbereidheid nog wel negatief, op -7.