Nieuws Actueel

CBS corrigeert cijfers vakbondsleden

Van onze redactie 28 oktober 2015

Image 5383022

De fout kwam aan het licht doordat FNV de juistheid van de cijfers had betwist. In eerste instantie had CBS gemeld dat de grootste vakorganisatie 63.300 leden had verloren in een jaar tijd, maar volgens de eigen berekeningen van FNV waren het er 25.470.

Het CBS houdt het er nu op dat FNV 36.800 leden heeft verloren. Dat zijn er nog altijd meer dan dat de vakorganisatie had becijferd, maar dat komt doordat het statistiekbureau naar eigen zeggen uitgaat van het ledental per 31 maart en FNV 1 januari als peildatum heeft.

Het totaal aan mensen dat eind maart 2015 was aangesloten bij een bond blijft staan op 1,7 miljoen mensen, het laagste aantal sinds 1991.