Nieuws Actueel

CBS: herstel economie blijft broos

Van onze redactie 30 december 2014

Het beeld van de Nederlandse economie is deze maand volgens het CBS niet veranderd ten opzichte van november. Waar de economie van het voorjaar van 2013 tot afgelopen zomer verbetering vertoonde, lijkt de vaart er nu uit te zijn. Verbeteringen en verslechteringen houden elkaar de afgelopen maanden in evenwicht.

De afgelopen maand trok het vertrouwen onder producenten aan, terwijl er weinig veranderde in het sentiment onder consumenten. Uit de meest recente cijfers bleek verder dat de export en de investeringen in oktober zijn gegroeid en dat ook de consumptie in die maand mondjesmaat toenam.