Nieuws Actueel

CBS: producenten industrie positief

Van onze redactie 24 september 2015

Image 5270307

De toename komt vooral doordat ondernemers positiever zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand.

Het vertrouwen van de industriële producenten ligt ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het bereikte in januari 2008 de hoogste waarde (9,4) en ruim een jaar later de laagste waarde (-23,5).

Positiever

Industriële producenten zijn positiever over hun voorraden gereed product en hun orderportefeuille. Over de productie in de komende drie maanden zijn ze echter minder positief dan in augustus.

Voor het eerst sinds juli 2011 is het aantal ondernemers dat een groei in personeel verwacht groter dan het aantal dat een afname verwacht. In september verwachtte 11,7 procent dat de personeelssterkte in de komende drie maanden zal toenemen, terwijl 11,2 procent rekende op een afname. Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam daarmee uit op 0,5.