Nieuws Actueel

Chaos rond gebrekkige vrachtbrieven giftrein

Van onze redactie 22 juni 2015

Image 5019708

Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ,,Hulpdiensten kunnen er niet van uitgaan dat de informatie die zij over treinen met gevaarlijke stoffen krijgen betrouwbaar en feitelijk juist is,'' concludeert de Inspectie. ,,Dit kan bij een calamiteit tot levensbedreigende situaties leiden, zowel voor het personeel van hulpdiensten als voor trein- en emplacementpersoneel.''Vorig jaar controleerde de inspectie van 412 treinen de informatie over de lading. In 37 gevallen bleek er iets niet in orde. In 14 gevallen betrof het onjuiste informatie over treinen met gevaarlijke stoffen.,,De overtredingen variëren van onjuiste treinsamenstellingen tot het geheel ontbreken van informatie over treinen met gevaarlijke stoffen die op het spoor aanwezig waren.'' In 33 gevallen werd proces-verbaal opgemaakt, 16 keer werd een dwangsom geïnd bij de vervoerder.In januari 2011 leidde slechte informatie over wagonladingen tot een bijna-ramp op rangeerterrein de Kijfhoek bij Zwijndrecht. Het was niet bekend wat er in de wagons zat, die vlakbij bij een brandende tank-wagon met ethanol stonden.De A16 werd afgezet en woningen in de nabijheid werden ontruimd uit vrees voor een enorme explosie. Pas na uren konden de wagons met resten lpg worden weggesleept. In de nasleep kregen Prorail en Keyrail hoge boetes en werd het veiligheidsregime flink aangescherpt.Burgemeester Schrijer van Zwijndrecht reageert geschrokken en verbolgen op het nieuwe rapport, waarover hij niet is geïnformeerd.