Nieuws Actueel

ChristenUnie: aandacht voor digibeten bij communicatie overheid

Van onze redactie 5 november 2014

De overheid streeft naar meer en meer digitaal werken, maar daardoor zullen bepaalde mensen steeds minder toegang krijgen tot diensten en informatie van die overheid. Segers vraagt zich af of de Nationaal Commissaris Digitale Overheid op dit gebied iets kan betekenen.

Deze functionaris, die in het voorjaar werd benoemd, stelt een programma op voor digitaal werken door alle overheden (medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en Rijk).

De communicatie vanuit de overheid is toch al vaak weinig begrijpelijk, vindt Segers en dat terwijl één op de tien Nederlanders laaggeletterd is. Hij schat het aantal digibeten tussen de 6 en 8 procent. De kloof tussen deze groepen en de overheid wordt steeds groter. De overheid moet toegang tot alle burgers zien te krijgen, zegt Segers.