Nieuws Actueel

Clubs hebben geen geld voor onderhoud van velden

Van onze redactie 29 juni 2015

Image 5040448

De gemeenteraad van Lingewaal moet nog wel instemmen met het voorstel, maar reageerde positief op het voornemen van het college.Volgens wethouder Govert van Bezooijen is een patstelling ontstaan nadat enkele jaren geleden de bijdrage voor groot onderhoud uit de begroting was geschrapt. ,,Clubs kunnen het niet betalen, waardoor de kwaliteit van de velden steeds slechter wordt. Zeker in Heukelum en Herwijnen is dat inmiddels nijpend geworden en moeten te vaak wedstrijden worden afgelast door de slechte staat van de velden. Dat geeft veel irritatie bij spelers van die clubs.''Half miljoenVan Bezooijen rekent voor dat voor het groot onderhoud van de vijf clubs in Lingewaal de komende 20 jaar in elk geval zo'n half miljoen euro nodig is. ,,Het gaat om tien velden die je eens in de 20 jaar moet renoveren. Zo'n renovatie kost rond de 50.000 euro per veld. In heb nog geen exact beeld van wat we jaarlijks in de begroting uit moeten trekken voor het groot onderhoud van de sportvelden, want er komen nog wel wat randzaken bij zoals de omrastering. Het gaat globaal dus om iets meer dan 25.000 ero per jaar.Voorzitter Aart-Jan de Heus van vv Vuren is blij dat de clubs weer in gesprek zijn met de gemeente over de kosten voor onderhoud. ,,Wij vinden dat de politiek ook moet kijken naar de maatschappelijke waarde van een sportclub. En behalve voor het groot onderhoud moet er ook een oplossing komen voor het regulier onderhoud. We onderzoeken nu samen met de gemeente wat de mogelijkheden zijn om meer samen te doen. Ik denk dan aan bijvoorbeeld materieel voor maaien en inzaaien, maar ook aan gezamenlijke aanbestedingen.''De gemeenteraad praat in september over de onderhoudskosten.