Nieuws Actueel

CO2-uitstoot stijgt door groei economie

Van onze redactie 14 november 2014

De grotere uitstoot hangt samen met het groeien van de economie. Deze is vergeleken met een jaar geleden 1,1% in omvang toegenomen. De industrie produceerde meer en heeft daardoor meer CO2 uitgestoten. Een toename in het verkeer zorgde voor hogere emissies in de transportsector. En elektriciteitsproducenten wekten meer elektriciteit op, omdat de vraag naar elektriciteit toenam

Alleen de CO2-uitstoot van huishoudens en de dienstverleningssector is gedaald. Door relatief hogere temperaturen dan vorig jaar, vooral in de maand september, is minder aardgas verbruikt voor ruimteverwarming.