Nieuws Actueel

Coalitie eens over aanpak schijncontructies Oost-Europeanen

Van onze redactie 25 november 2014

Eind vorige week waren VVD en PvdA het nog flink oneens. De liberalen wilden dat PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) zijn voorstel zou afzwakken. Asscher wil voorkomen dat bedrijven Poolse of andere Oost-Europese werknemers onder het minimumloon betalen, waardoor zij Nederlanders verdringen op de arbeidsmarkt. De manier waarop Asscher dat wilde bereiken, ging de VVD te ver.

Hoofdopdrachtgever In de plannen van Asscher zou een hoofdopdrachtgever er altijd voor verantwoordelijk worden dat cao-afspraken worden nageleefd. In de huidige situatie is alleen de directe werkgever aansprakelijk. Maar de VVD wilde daar niet aan. De liberalen waren bang dat bedrijven met te veel bureaucratische rompslomp zou worden opgezadeld.

Compromis In het compromis dat nu in de maak is kan de hoofdaannemer alleen worden aangesproken bij grove nalatigheid. Die heeft dan 6 maanden de tijd om in te grijpen. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom betekent de nieuwe aanpak dat als je bij je baas geen loon krijgt je uiteindelijk bij diens opdrachtgever terecht kunt.

Over het aanpakken van schijnconstructies heeft het kabinet vorig jaar afspraken gemaakt met vakbonden en werkgevers in het sociaal akkoord.