Nieuws Actueel

Coalitie is het eens over opvang vluchtelingen

Van onze redactie 8 september 2015

Image 5222207

Het akkoord tussen de regeringspartijen VVD en PvdA betekent dat er gekozen wordt voor opvang van vluchtelingen in veilige gebieden in de regio en een herverdeling van de vluchtelingen die al in Europa zijn. ,,We nemen maatregelen op korte termijn maar kijken daarbij ook naar de langere termijn'', aldus de staatssecretaris. Dat zou betekenen dat er waarschijnlijk tussen de 7000 en 8000 vluchtelingen extra in Nederland worden gehuisvest. Over het exacte aantal vluchtelingen dat Nederland gaat opvangen wilde Dijkhoff nog geen uitspraken doen. Het kabinet zal ook rond de 100 miljoen euro vrij maken voor de vluchtelingenkampen in de regio. Vluchtelingen moeten daar ook onderwijs en zorg kunnen krijgen. Terugsturen Het kabinet stelt voor dat mensen die in de toekomst asiel aanvragen in Europa, worden teruggestuurd naar een veilig gebied in de regio waar ze vandaan komen. Dat zou betekenen dat vluchtelingen uit Syrië, die aankomen op Kos of Lampedusa, vanaf daar zo snel mogelijk met het vliegtuig worden teruggestuurd naar een veilig vluchtelingenkamp in Jordanië, Libanon of Turkije. ,,Daarvoor moeten wel eerst afspraken worden gemaakt met deze landen'', zegt Dijkhoff. Daarnaast is het kabinet onder voorwaarden bereid mee te werken aan een herverdeling van de huidige groep vluchtelingen die al in Europa is. Hiervoor geldt dat volgens een verdeelsleutel wordt bepaald hoeveel vluchtelingen elk EU-land gaat opnemen. Dat betekent dat wie asiel aanvraagt in Nederland of Duitsland mogelijk een verblijfsvergunning krijgt voor een van de Baltische landen of elders in Europa. Dat moet een einde maken aan de huidige stromen van vluchtelingen in Europa. Het kabinet is bereid de verdeelsleutel die Brussel hiervoor deze week zal voorstellen over te nemen.

Uit de toelichting van staatssecretaris Dijkhoff blijkt verder dat het kabinet bindende Europese afspraken voor de verdeling van vluchtelingen over de 28 landen van de Europese Unie steunt. De verdeelsleutel moet rekening houden met de 'absorptiecapaciteit' van een land, wat een land en een maatschappij aankan qua extra asielzoekers. Dijkhoff tekent daarbij aan dat er wel een lijst moet komen van veilige landen, inclusief de Balkanlanden, waar vluchtelingen naar terug kunnen worden gestuurd.