Nieuws Actueel

Coalitie verdeeld over rondweg Eindhoven

Van onze redactie 24 november 2014

De provincie Brabant wil de rondweg ('de ruit') gaan aanleggen. Het kabinet heeft daar eerder ook geld voor beschikbaar gesteld.

Maar PvdA-Kamerlid Duco Hoogland zei in het debat dat er wat hem betreft eerst gekeken wordt naar een versnelde aanpak van de files en problemen op de A58 en de A67 in het gebied. Daarna moet landelijk worden bekeken wat nodig is. De PvdA vindt dat er in onderzoeken naar het nut van de ruit rond Eindhoven onvoldoende is gekeken naar de waarde van landschap, cultuurhistorie en recreatie. Hoogland verzet zich tegen ,,het cijferfetisjisme'' rond de maatschappelijke kosten- en batenanalyses.

Nut en noodzaak aangetoond VVD-Kamerlid Barbara Visser vindt dat nut en noodzaak van de ruit wel degelijk zijn aangetoond. De economisch belangrijke regio Eindhoven moet bereikbaar blijven en daarvoor ,,is asfalt nodig'', aldus Visser. Ook het CDA is voorstander van de ruit. Kamerlid Sander de Rouwe verweet Hoogland ,,vage taal'' te spreken over de toekomst van de wegen rond Eindhoven.

Maar behalve de PvdA uitten ook de SP, D66, de ChristenUnie en GroenLinks zich tegen de plannen voor de rondweg. Of er een meerderheid is in de Kamer voor de aanleg van de ruit, zal afhangen van de kleine fracties waarvan er door afsplitsingen inmiddels veel zijn in de Kamer.

Gevoelige kwestie In Brabant zelf ligt de kwestie ook zeer gevoelig. De provincie wil de plannen doorzetten, maar een aantal gemeentes, waaronder Eindhoven, Nuenen en Laarbeek, is fel tegen de aanleg van de ruit. Ook bijvoorbeeld de Brabantse Milieufederatie en Staatsbosbeheer zijn tegen.

In de plannen voor de ruit komt er een nieuwe vierbaansweg door het natuurgebied tussen de A50 en N279. Ook wordt de N279 ten oosten van Helmond verbreed. Er is in totaal 885 miljoen euro beschikbaar, inclusief een bijdrage van 260 miljoen uit Den Haag.