Nieuws Actueel

Coalitie voor herstel in de glastuinbouw

Martijn Vervest 15 september 2015

Image 5242487

Met veel glasgroentetelers gaat het momenteel niet goed. Een groot deel van de branche schrijft rode cijfers. De glastuinbouw had het het afgelopen jaar ook niet makkelijk. In Rusland viel een belangrijke markt weg en de afzetprijs van bijvoorbeeld tomaten stond hierdoor onder druk.

De coalitie gaat zich onder meer bezighouden met het veiligstellen van goede afzetmogelijkheden. Ook zullen zaken gezamenlijk worden aangepakt op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en ruimtelijke herstructurering.

Grondige en doordachte aanpak

De Rabobank zal hierbij vooral fungeren als 'trekker' voor het reorganiseren van bedrijven. ,,Glasgroentetelers die gericht zijn op samenwerking, die door willen, en dat ook kunnen, wil de bank financieel ondersteunen. Voor bedrijven waar het zicht op herstel naar een gezond bedrijf ontbreekt, zal de bank de ondernemer ondersteunen in een zorgvuldige bedrijfsbeëindiging.''

Cees Veerman: ,,Dit is geen traject van lange halen snel thuis, we kiezen een grondige en doordachte aanpak. De basis is nu gelegd.''