Nieuws Actueel

Code goed bestuur verouderd

Martijn Vervest 29 januari 2015

De code voor goed bestuur voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven is aan vernieuwing toe. Dat concludeert de commissie-Van Manen die de naleving van de code controleert. Het richtsnoer voor directeuren, commissarissen en aandeelhouders is vastgesteld in 2003 en voor het laatst gewijzigd in 2008. Sindsdien hebben zich niet alleen veel nieuwe fraudes en schandalen voorgedaan, ook de wet is verschillende malen aangepast.Op het gebied van beloningsbeleid heeft de Tweede Kamer vorig jaar bijvoorbeeld regels aangenomen die soms verder gaan dan de code. Ook is er sprake van een zekere mate van overlap met wetgeving. Dat kan voor onduidelijkheid zorgen en de code zou hier dus moeten worden verbeterd, stelt de commissie in een donderdag uitgebracht rapport.Duidelijke richtlijnenEr zouden daarnaast duidelijke richtlijnen over de rol van externe accountants in de code moeten worden opgenomen. De codebepalingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen zouden beter geformuleerd kunnen worden. En er zijn aanpassingen in de code nodig met betrekking tot de organisatie van bestuur en toezicht binnen ondernemingen.DiversiteitIn het lijstje van onderwerpen die opnieuw onder de loep genomen dienen te worden, noemt de commissie ook diversiteit. Politiek Den Haag heeft streefcijfers geïntroduceerd voor het aandeel vrouwen in de top van bedrijven. De commissie stelt voor om de discussie hierover breder te trekken. Naast geslacht gaat het ook om aspecten als leeftijd, nationaliteit, expertise, onafhankelijkheid en eerdere ervaring.|Verantwoordelijkheid Het is volgens de commissie aan de organisaties die de code ondersteunen, onder meer beleggersclub VEB, Euronext, FNV en VNO-NCW, om het proces van herziening in gang te zetten.PositiefOver de naleving van de huidige code oordeelt de commissie positief. Het beloningsbeleid blijft wel een aandachtspunt. Er zijn nog altijd veel bedrijven die niet transparant genoeg zijn over het toekennen van bonussen. Verder constateert de commissie tekortkomingen op het gebied van risicobeheersing en beschermingsmaatregelen tegen bijvoorbeeld een overname.