Nieuws Actueel

Cogas legt focus meer op maken van winst

Van onze redactie 8 juni 2015

Cogas lenneke lingmont

De veranderingen zijn mede gevolg van een nieuwe stroomwet, die op 1 januari 2016 zou moeten ingaan. Daarin is voor netwerkbeheerders minder ruimte om zich met nevenactiviteiten bezig te houden. Volgens directiesecretaris Wim van der Werff speelt ook mee dat de aandeelhouders, acht Twentse gemeenten en Hardenberg, willen dat Cogas zich meer richt op winstgevende activiteiten. „Aandeelhouders kijken kritisch naar het resultaat en stellen daarbij randvoorwaarden”, aldus Van der Werff.

Focus naar regio

Onlangs is al het verliesgevende Cogas Meetdiensten BV verkocht. Bij Cogas Duurzaam gaat de focus meer naar de regio. „Het ligt niet voor de hand dat Cogas zich nog zal begeven in nieuwe warmte- koudeprojecten in bijvoorbeeld het westen en zuiden van het land”, zo laat Van der Werf weten. Ook de omvang van proefprojecten op het terrein van duurzaamheid staat ter discussie.

De gevolgen voor Cogas als organisatie zijn volgens Van der Werff desondanks beperkt. „80 tot 90 procent draait gewoon door”, zegt hij. Van het afstoten van Cogas door de gemeenten is al helemaal geen sprake. „Op de aandeelhoudersvergadering werd het onlangs al gezegd: ‘We hebben een pareltje, dus laten we dat koesteren’.”

Wachten op nieuwe toekomstvisie

Cogas verdeelt jaarlijks ongeveer 10 miljoen euro dividend onder de gemeenten. Het is niet duidelijk hoe lang het duurt voor Cogas een nieuwe visie op haar toekomst heeft. Er is bijvoorbeeld even geen directeur.

Michiel Kirch legde afgelopen maandag zijn directiefunctie neer, maar blijft nog enige tijd aan Cogas verbonden om zijn werkzaamheden over te dragen aan een nog te benoemen interim-directeur.

Foto: Lenneke Lingmont