Nieuws Actueel

College Almelo wijst advies bezwarencommissie over tanks Eurol op XL Businesspark af

Van onze redactie 15 april 2015

Businesspark xl lennekelingmont

Het bezwaar van de familie Kemna ging over de tanks die vorig jaar door olieproducent Eurol op het terrein van de nieuwe containerterminal bij het Twentekanaal zijn geplaatst. Volgens buurman Kemna is die plaatsing in strijd met de regels van de gemeente. De gemeente weigerde echter te handhaven. De commissie veegt de vloer aan met de handelwijze van de gemeente, maar het college doet daar niets mee.

Omgevingsvergunning

Plaatsing van de tanks door olieproducent Eurol op het terrein van de nieuwe containerterminal bij het Twentekanaal is in strijd met de regels, oordeelt de bezwaarschriftencommissie. De tanks zijn zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning geplaatst. In haar oordeel is de commissie dan ook duidelijk: het college van burgemeester en wethouders moet een nieuw besluit nemen over het verzoek om handhaving, ‘met inachtneming van hetgeen de commissie heeft overwogen.’ Maar burgemeester en wethouders zijn dat niet van plan. Volgens de commissie staan de tanks er al zo lang dat geen sprake meer kan zijn van overslag.

aadsman Claes van Deutekom van de familie Kemna reageert teleurgesteld op het besluit. „Zeker gelet op het heldere advies van de bezwarencommissie”, zegt de advocaat. Of Kemna in beroep gaat tegen het besluit van het college is nog niet bekend. „We beraden ons daarop.”

Foto: Lenneke Lingmont