Nieuws Actueel

College bestookt met vragen én zorgen over opvang vluchtelingen

Van onze redactie 29 september 2015

Image 5288235

Met tientallen tegelijk kwamen de Lingewijkers vanavond naar het stadhuis. Sinds zij vorige week donderdag te horen kregen dat het Wellant College aan de IJsbaan mogelijk gaat dienen als opvanglocatie voor asielzoekers, lopen de emoties onder hen hoog op. Het college van burgemeester en wethouders ziet er ruimt voor maximaal 300 vluchtelingen, maar er is nog geen formeel verzoek van het Centraal Opvang orgaan Asielzoekers hiervoor.Op internet wordt krasse taal geuit, niet gespeend van vooroordelen en racisme. Een anoniem dreigement om de school in de fik te steken, leidde begin deze week tot het overhaaste vertrek van de bewoners die er als anti-kraak toezicht hielden en acute bewaking van het pand.Bewogen en onderbouwdNiets van dit alles vanavond. Wijkbewoners Sarina Willemsen en Heide Lakerveld die het woord voerden, hielden een bewogen en onderbouwd betoog. ,,Een genuanceerd en redelijk verhaal,'' zo concludeerden meerdere raadsleden. De angst regeert in de Lingewijk, zo bleek uit de woorden van Willemsen en Lakerveld. Ze verwezen naar de incidenten elders in het land. Angst voor de eigen veiligheid en die van de vluchtelingen zelf brachten ze eveneens naar voren. ,,Is er wel genoeg politie wanneer er in de opvang een vechtpartij uitbreekt? Waarom kunt u niet opkomen voor het belang van de bewoners van Lingewijk?''Dat laatste gaat zeker gebeuren, verzekerden de fractievoorzitters de Lingewijkers. Een deel van hen moest de vergadering op schermen in de hal volgen vanwege plaatsgebrek in de raadszaal. Zij waren daardoor vrijer in hun commentaar, maar ook op de publieke tribune in de raadzaal bleek dat niet elke wijkbewoner dit geloofde. Toch kregen meerdere fractievoorzitters de handen op elkaar omdat ook zij nog veel vragen hebben.