Nieuws Actueel

College schrapt miljoenenboete tegen Liander

Van onze redactie 25 maart 2015

Image 4824201

Liander kreeg de boete in 2012 wegens het onvoldoende afschermen van klantgegevens. Daardoor was het mogelijk voor energieleverancier Nuon die gegevens in te kijken. Volgens de Autoriteit Consument & Markt had Liander zich schuldig gemaakt aan schending van de geheimhoudingsplicht.

De rechtbank in Rotterdam verwierp de bezwaren van Liander tegen de boete nog. Maar volgens het CBb, de hoogste bestuursrechter voor sociaaleconomische geschillen, is er alleen sprake van schending van de geheimhoudingsplicht als het aan Alliander toe te rekenen was dat de betreffende gegevens bekend worden gemaakt. Hiervan is niet gebleken, concludeert het CBb.