Nieuws Actueel

College wijst beroep telecombedrijven af

Van onze redactie 28 november 2014

In een marktanalysebesluit uit 2008 stelde toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) onder meer die tarieven vast. Ook werd aan KPN een verplichting opgelegd om een ondergrens voor zakelijke retailtarieven te gebruiken. In beroep stelden Tele2, Esprit en Pretium dat de ACM destijds strengere verplichtingen had moeten opleggen aan KPN.

Het CBb wijst dit betoog af. Omdat de reguleringsperiode van het besluit inmiddels is afgelopen, kan KPN ,,een verzwaring van haar verplichtingen niet meer in contracten met zakelijke eindgebruikers doorvoeren''.