Nieuws Actueel

Combinatie baan en eigen bedrijf doodnormaal

Lotte Grimberg 12 februari 2015

Steeds mensen hebben twee banen of hebben naast hun baan een eigen bedrijf. In de periode 1986-2012 groeide het aantal werkenden met twee banen van 3 procent tot 8 procent. Bij de zelfstandigen nam het toe van 4 procent tot 13 procent. Een derde van deze ‘stapelaars’ werkt meer dan 40 uur per week.

Dit is een van de conclusies uit de SCP-publicatie Aanbod van arbeid 2014 die gisteren is verschenen. In deze studie worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt beschreven vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden in de periode tot 2012.

ArbeidsdeelnameDe arbeidsdeelname is in de periode 1986-2012 sterk gestegen, van 64 procent naar 79 procent. Hierdoor nam ook de tijd die huishoudens (beide partners opgeteld) per week werken toe van 44 naar 51 uur. Nu de arbeidsdeelname toeneemt, is het arbeidsaanbod gevarieerder. De vorm waarin mensen participeren en de rollen die zij innemen, gaan meer verschillen. Participeren betekent vooral combineren.

LoondienstSteeds meer mensen combineren een baan in loondienst met werk als zelfstandige. Een derde van deze stapelaars maakt lange werkweken (> 40 uur per week). Dit zijn vooral vmbo’ers en universitair geschoolden.

FlexibiliseringDe ontwikkelingen maken duidelijk dat het ‘faciliteren van combineren’ beleidsmatig belangrijk is om de arbeidsdeelname te verhogen. Flexibilisering van de arbeidsmarkt Flexwerk komt steeds later in de loopbaan voor. In 2002 had 80 procent van de werknemers na zes tot tien jaar werkervaring een vast contract; in 2012 werd dit aandeel pas na tien tot vijftien jaar bereikt.

HuishoudensBij afzonderlijke huishoudens komt een cumulatie van flexibele contracten echter niet vaak voor. In vier op de vijf huishoudens heeft tenminste één van de partners een vast contract, en dat aandeel bleef het afgelopen decennium constant. Wel stijgt het aandeel eenpersoonshuishoudens en daarmee ook het aandeel alleenstaanden met een flexibel contract.

Lees verder