Nieuws Actueel

Commissie jeugdzorg stopt

Van onze redactie 17 december 2014

De commissie heeft onder leiding van Leonard Geluk de afgelopen 2 jaar toezicht gehouden op de overgang van de jeugdzorg. Eigenlijk zou de commissie ook in 2015 nog actief blijven, maar de staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) hebben besloten ,,voortijdig op te heffen'', aldus de TSJ.

Van Rijn en Teeven hebben Geluk in november op de hoogte gebracht. De nieuwe Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) houdt verder de overgangen van onder meer de jeugdzorg en de langdurige zorg in de gaten. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) zal ook een deel van de taken van de TSJ overnemen.

Dank De staatssecretarissen bedanken Geluk en de andere leden van de TSJ voor hun inzet. ,,De opdrachtgevers waarderen de belangrijke bijdrage die de TSJ heeft geleverd aan de hervorming van de jeugdhulp'', aldus Van Rijn en Teeven. ,,Leonard Geluk en de andere commissieleden hebben ons allemaal regelmatig het vuur aan de schenen gelegd, maar dat was ook precies waarom we de TSJ hebben ingesteld.''