Nieuws Actueel

'Communisten, dat zijn het'

Pieter van der Laan | Foto: Pim Mul 11 december 2015

Boer Boerderij Groot

Na jaren gesteggel over verplaatsing van de boerderij van Gert de Groot aan de Kattendijk zet de gemeente Krimpenerwaard het ultieme dwangmiddel in: onteigening. Daarmee dreigt De Groot het bedrijf kwijt te raken, waarin hij al een mooie toekomst zag weggelegd voor zijn zoon Johan, zo vertelt hij het AD.

Hij kan er niet over uit. De aankondiging van de mogelijke onteigening van zijn landerijen raakt hem vol in het hart. Gert de Groot (56), melkveehouder aan de Kattendijk 47, spreekt van een 'Russisch dictaat'. "Je verwacht niet dat dit in Nederland kan gebeuren. Ik heb altijd meegewerkt aan een oplossing en dan krijg je zo'n dreigbrief op je deurmat. Communisten zijn het!"

Natte natuurGert de Groot is een boer uit een prentenboek: groot van gestalte, een vuurrood gezicht en handen als kolenschoppen. Daarmee slaat hij regelmatig op tafel om zijn woorden kracht bij te zetten. Met een stem als een klok schildert de agrariër in een hoog tempo de familiegeschiedenis: Gert de Groot woont sinds 1966 aan de IJsseldijk. Zijn vader pachtte de hoeve van een oude boer zonder opvolgers en kocht de eigenaar uiteindelijk uit. In 1980 werd Gert opgenomen in de maatschap en in '93 stond hij op eigen benen.

Graag zou hij zien dat zijn zoon Johan de traditie voortzet. De V.O.F. De Groot heeft een melkveehouderij met 150 koeien en evenzoveel hectare land, maar sinds 2005 ligt het Veenweidepact op de loer. Agrariërs moeten wijken voor natte natuur.

Collega's aan het Veerstalblok gingen hem voor. Zij zijn inmiddels neergestreken in Drenthe, Groningen en Friesland. De Groot werd weliswaar betrokken bij de plannen van de overheid, maar kreeg pas in 2009 zicht op de toekomstige situatie. "En toen meldde staatssecretaris Bleker doodleuk dat het geld op was om boeren uit te kopen. Wat moet je met zo'n bericht? Betekende dat einde oefening of werd er een pauze ingelast? Die onzekerheid bleef ons parten spelen. En ja, hoor. In 2013 kwam de ambtelijke molen weer op toeren. Of ik op zoek wilde gaan naar een andere boerderij om de melkveehouderij voort te zetten."

Second opinionDe Groot koos eieren voor zijn geld. Met de blik gericht op de toekomst van zijn zoon en schoondochter vond hij een boer op leeftijd in Molenaarsgraaf. Een enigszins gedateerde boerderij, maar met ten minste 50 hectaren grond. Van de aankoop kwam echter niets terecht. De verkoopprijs die De Groot zou krijgen voor de grond en opstallen aan de Kattendijk was bij lange na niet voldoende voor een investering in de Alblasserwaard.

"Ik schaamde me om dat te vertellen aan dat bejaarde echtpaar in Molenaarsgraaf, maar de overeenkomst was per direct van de baan. Ik heb de provincie nog voorgesteld een second opinion te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige, maar mijn suggestie werd weggewoven."

De kwestie sudderde voort, totdat op 25 november een brief in de bus viel. De Groot wordt in dat schrijven gesommeerd om akkoord te gaan met het financiële aanbod van de provincie op straffe van onteigening van de grond tussen drie en vijf jaar.

Wegduwen"Maar ik laat me niet wegduwen van deze plek. Dan kennen ze Gert de Groot nog niet. Ik krijg steun van alle boeren en de buren. Iedereen vindt het gekkenwerk dat ik moet verkassen voor een broedgebied van weidevogels."

De Groot is de laatste boer aan de Kattendijk. Eerder trok hij op met collega Van den Heuvel, maar deze kompaan overleed twee jaar geleden. De weduwe kon het geld van de provincie wel gebruiken en ging overstag. "Misschien wachten ze ook wel tot ik het loodje leg. Ik vertrouw die ambtenaren voor geen meter. Jarenlang zoet gehouden en vervolgens met je rug tegen de muur gezet door dat politburo. Ik heb hier geen woorden voor."

De Stuurgroep Veenweiden wil niet in detail ingaan op de onderhandelingen. De leden menen dat De Groot een fair bod heeft gekregen voor zijn land. De boer heeft tot eind deze maand de tijd om er mee in te stemmen. De plannen voor natuur-, water- en milieubeheer aan de noordelijke rand van de Krimpenerwaard gaan gewoon door.