Nieuws Actueel

Compensatieregeling DSB nu definitief

Van onze redactie 4 november 2014

Eerder dit jaar had het hof nog aanmerkingen op de regeling. Die zou onder meer tekortschieten voor klanten met een koopsompolis en voor klanten aan wie méér krediet was verstrekt dan volgens de destijds geldende normen mocht.

Maar nadat de curatoren enkele aanpassingen hebben doorgevoerd is volgens het hof sprake van een 'redelijke compensatieregeling'.

De curatoren hadden het verzoek om de regeling verbindend te verklaren ingediend, omdat zij graag een collectieve schaderegeling willen om het faillissement van DSB verder te kunnen afwikkelen.