Nieuws Actueel

Consumentenbond: woekerpolis niet geheim schikken

Martijn Vervest 2 september 2014

De Consumentenbond wil dat verzekeraars stoppen met het treffen van 'geheime' individuele schikkingen met gedupeerden van een woekerpolis. Deze schikkingen pakken vaak vele malen gunstiger uit dan de standaardcompensatie. En de betrokkenen moeten er hun mond over houden om lotgenoten niet wijzer te maken."Deze vertrouwelijke schikkingen maken pijnlijk duidelijk dat de collectieve compensatieregelingen van verzekeraars volstrekt ontoereikend zijn", zegt Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. "Consumenten moeten ook nog eens eerst zelf in actie komen en hun verzekeraar onder druk zetten. En beloven om te zwijgen. Daarmee wekken verzekeraars de indruk dat ze deze consumenten de mond willen snoeren."Combée adviseert gedupeerden van een woekerpolis niet zomaar akkoord te gaan met de collectieve regelingen. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat klanten van ASR en Nationale-Nederlanden die volgens collectieve regelingen geen of amper compensatie zouden krijgen, door individueel te schikken alsnog tienduizenden euro's aan vergoeding wisten binnen te halen.Consumenten kunnen zich ook aansluiten bij een organisatie die een collectieve claimprocedure voert. Dat is veelal goedkoper, maar het duurt mogelijk ook langer.Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dat er individuele schikkingen worden getroffen waarbij de compensatie voor een woekerpolis soms hoger uitvalt. Maar in dat geval is volgens de verzekeringskoepel sprake van maatwerk ten aanzien van een bepaalde klant."Bij individuele schikkingen worden, indien gewenst door de klant en/of verzekeraar, afspraken gemaakt met betrekking tot het respecteren van vertrouwelijkheid en privacyaspecten of bedrijfsgevoelige informatie. Dat is niet ongebruikelijk in het economisch verkeer", aldus het Verbond.