Nieuws Actueel

Containeroverslag in Rotterdam in de lift

Martijn Vervest 19 januari 2015

De aan- en afvoer van containers in de Rotterdamse haven zit in de lift. Het afgelopen jaar werden in aantallen 5,8 procent meer van deze ijzeren laadkisten overgeslagen. Dat maakte Havenbedrijf Rotterdam (HbR) maandag bekend.De containeroverslag droeg daarmee in flinke mate bij aan de groei van de totale overslag. Die kwam, zoals eerder al gemeld op basis van toen nog voorlopige cijfers, uit op 445 miljoen ton. Dat is een stijging met 1 procent ten opzichte van 2013.Maasvlakte 2Dat er groei zit in de containeroverslag is belangrijk voor Rotterdam. Met het grote uitbreidingsproject Maasvlakte 2, zet HbR juist zijn kaarten in op de verwerking van containers. Dit jaar worden daar nieuwe terminals opgestart, in de loop van 2016 komt er echt capaciteit bij voor verdere groei.GroeiPresident-directeur Allard Castelein van HbR verwacht voor 2015 wederom een stijging van de totale overslag met 1 procent. "Ook dit jaar komt die groei naar verwachting vooral van de containersector", zegt hij.OlieOp andere fronten dan de containeroverslag liet Rotterdam vorig jaar uiteenlopende prestaties zien. Zo tekende de overslag van olieproducten voor de grootste daling, van 8,1 procent. Hier liet de concurrentie van nieuwe tankterminals in andere havens zich voelen. Daarnaast stond de overslag van nafta zwaar onder druk, een belangrijke grondstof voor de in moeilijke marktomstandigheden opererende chemiesector in Europa. De aan- en afvoer van ruwe olie nam daarentegen met 4,8 procent toe.Nat massagoedOver de hele linie nam de overslag van dit en ander zogenoemd nat massagoed met 2,1 procent af tot 202,5 miljoen ton. Het marktsegment nat massagoed is 45 procent van de totale overslag in Rotterdam. Daardoor is een relatief beperkte daling fors van invloed op het totale overslagcijfer.