Nieuws Actueel

Contract opzeggen kost geld

Martijn Vervest 7 januari 2015

Voor werkgevers, zeker de kleinere, is het belangrijk de nieuwste regels over de aanzegtermijn te kennen. Sinds de jaarwisseling is namelijk de procedure gewijzigd voor het opzeggen van een tijdelijk contract van zes maanden of meer. Doe je het niet goed, dan riskeer je een boete.Lees ook

Bommetjes in je arbeidscontract

Medewerker heeft recht op duidelijkheidDe aanzegtermijn houdt in dat je als werkgever je medewerker uiterlijk een maand voor aflopen van het tijdelijke contract (6 maanden of meer) duidelijkheid moet geven. Dat geldt zowel voor het verlengen van het contract als wanneer je de samenwerking wilt beëindigen. Je moet dit schriftelijk aan je werknemer melden. Net als voorheen eindigt een tijdelijk contract van rechtswege op de datum die in het contact staat. Het verschil is alleen dat als je medewerker een maand van tevoren geen duidelijkheid krijgt, je een boete riskeert.MaandloonDeze boete loopt op naar rato: ben je een week te laat, dan betaal je een boete met de hoogte van een weekloon. Drie weken te laat, drie weken loon. Een maandloon is het maximum. Opzeggen, ook al ben je te laat, heeft dus altijd zin. Hoe eerder je alsnog opzegt, hoe lager de eventuele boete. Om aanspraak te maken op het boetebedrag moet de werknemer er wel binnen 2 maanden na aflopen van het contract een beroep op doen.Boete voorkomenOm een boete te voorkomen, geef je dus schriftelijk aan je medewerker aan of je het contract wil opzeggen of verlengen. Vermeld hier ook bij onder welke voorwaarden deze verlenging plaatsvindt. Over een contract dat eindigt op 1 juli 2015 geef je dus uiterlijk 1 juni 2015 duidelijkheid.Lees verder