Nieuws Actueel

'Controle identiteit asielzoekers onvoldoende'

Van onze redactie 11 november 2015

Image 5431206

De Inspectie Veiligheid en Justitie waarschuwt daarvoor in een rapport dat staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asielzaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Doordat de overheid niet zeker weet wie de persoon en zijn of haar achtergrond is, kan dat risico's opleveren voor de verdere behandeling van de asielaanvraag.Uit het rapport blijkt dat bij ongedocucmenteerde asielzoekers niet wordt doorgevraagd naar de exacte herkomst. Een medewerker merkt over de echtheid van documenten op: 'Over het algemeen zijn er niet zo zeer twijfels over de echtheid van documenten maar meer over de vraag of depersoon die het in bezit heeft ook bij het document hoortOm de achterstand in registratie in te lopen, zijn er meer locaties bijgekomen waar de politie de identiteit moet vaststellen. Begin oktober was er nog een achterstand van 4500 mensen, maar dat is gedaald tot minder dan driehonderd. Bij de huidige instroom kan binnen twee weken de achterstand worden weggewerkt, verwacht Dijkhoff.De inspectie concludeert verder dat de tijdelijke opvangvoorzieningen een veilige, leefbare en beheersbare omgeving bieden. Dijkhoff is daar blij mee maar wijst er tegelijk op dat er nog steeds een dreigend tekort is aan opvangplekken voor nieuwkomers.Op 1 november zaten er in totaal bijna 45.000 mensen in een vorm van opvang, van wie bijna 41.000 in de reguliere opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Onder hen zijn 15.700 erkende vluchtelingen. Omdat zij niet snel genoeg kunnen doorstromen naar huisvesting in gemeenten, bezetten zij te lang plekken in de asielzoekerscentra.