Nieuws Actueel

Cor: negatief oordeel reorganisatie politie

Van onze redactie 5 december 2014

Een schrijven met het oordeel werd vrijdag aan de baas van de politie, korpschef Gerard Bouman, overhandigd.

De reden voor dit oordeel is de 'ingewikkeldheid en betaalbaarheid' van de reorganisatie. Volgens de ondernemingsraad is het een ,,haast onmogelijke taak, zeker met extra bezuinigingen''.

Ook de politiebonden hebben afgelopen tijd al flinke kritiek op de reorganisatie geuit. Ook de commissie van toezicht gaf onlangs aan dat het beeld zich opdringt van ,,een voertuig, waarvan al rijdende de motor en de banden moeten worden vervangen, zonder dat de snelheid mag verminderen. ,,Een lastige, zo niet onmogelijke opdracht.''

Stevige kritiek Ook binnen de politie zelf is er stevige kritiek. Vorige week kwam er een onderzoek uit dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gedaan. Daaruit bleek onder meer dat politiemedewerkers vinden dat bij hun werkgever de menselijke maat verloren is gegaan.

Agenten stellen ook dat de communicatie met de leidinggevenden stroef verloopt en zijn bovendien ontevreden over de manier van leidinggeven. Verder hebben ze weinig vertrouwen in hun werkgever en de beleidsmakers in Den Haag.

Volgens de onderzoekers heeft dit mogelijk ook te maken met de huidige reorganisatie van de politie voor de invoering van de Nationale Politie. Vooral werknemers in de lage salarisschalen voelen zich daar niet bij betrokken.