Nieuws Actueel

CPB: Oekraïne en Irak risico voor economie

Martijn Vervest 14 augustus 2014

De spanningen in Oekraïne en in het Midden-Oosten vormen in toenemende mate een risico voor de wereldhandel en daarmee ook voor de Nederlandse economie. Het CPB stelt dit bij nieuwe ramingen voor dit en volgend jaar.Lees ook:Doe hier geen zaken

Bij een verdere escalatie van het conflict tussen Oekraïne en Rusland kan de groei van de Nederlandse economie volgend jaar een kwart tot een half procent lager uitkomen, aldus de rekenmeesters van het Centraal Planbureau. Het CPB raamt niet wat een escalatie in het Midden-Oosten (Irak, Gaza, Syrië) kan betekenen voor de Nederlandse economie.ConfilctHet CPB is er bij de raming van uitgegaan dat het conflict rond Oekraïne niet verder escaleert. In de raming zijn weinig verschuivingen ten opzichte van de CPB-raming van afgelopen juni. De groei wordt net als in juni dit jaar geraamd op 0,75 procent en volgend jaar op 1,25 procent.Daling werkgelegenheidDe werkgelegenheid zal dit jaar nog dalen met 0,5 procent en volgend jaar stijgen met 0,5 procent. De werkloosheid stijgt dit jaar nog licht tot gemiddeld 620.000 personen en zal volgend jaar enigszins dalen naar 605.000. Dat is 30.000 werklozen minder dan in de juniraming. Dat komt vooral doordat minder mensen beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.BegrotingstekortHet begrotingstekort van de overheid loopt dit jaar op naar 2,7 procent. Dat is iets gunstiger dan de 2,9 procent die in juni nog werd geraamd. Volgend jaar daalt het tekort naar 2,1 procent, ook iets beter dan de 2,2 procent uit de raming van juni. Dit komt onder meer door een nieuwe rekenmethode voor de omvang van de economie en door lagere uitgaven voor de sociale zekerheid, deels veroorzaakt door lagere werkloosheid. Ook belastingverhogingen ter compensatie van de lagere zorgpremies spelen een rol.InflatieDe inflatie blijft laag en de groei van de lonen is gematigd. De mediane koopkracht stijgt, vooral door beleid, met 1,5 procent in 2014 en blijft volgend jaar gelijk.Risicomap: Doe hier geen zaken