Nieuws Actueel

CPB: rijker met minder schommeling consumptie

Van onze redactie 3 maart 2015

Image 4791059

De consumptie van huishoudens in Nederland schommelt sterker dan in onze buurlanden. Dat leidt tot heftiger bewegingen in de economische groei, maar ook tot een verlies aan welvaart voor ons allemaal.

De consumptie van huishoudens maakt een groot deel uit van ons nationaal inkomen. In Nederland zit veel vermogen van huishoudens vast in huizen of pensioenregelingen. Schommelingen in de waarde van die vermogens hebben daardoor een relatief groot effect op onze consumptie.

We hebben bovendien in vergelijking met buurlanden relatief weinig vrij spaargeld of direct te verkopen beleggingen. Dat maakt het lastig om mee- en tegenvallers uit te smeren.