Nieuws Actueel

CPB: wereldhandel neemt af

Van onze redactie 23 januari 2015

De daling volgde op een toename met 0,1% in oktober. In de periode van september tot en met november nam de wereldwijde import en export gemiddeld met 1,9% toe. In november zakte vooral de internationale handel van opkomende landen in. Daar stond een stevige groei van de import in de eurozone tegenover.

De wereldwijde industriële productie nam in november met 0,1% toe. Net als in oktober draaiden de fabrieken in ontwikkelde landen iets harder, terwijl de productie in de opkomende economieën iets terugviel.