Nieuws Actueel

Criminaliteit daalt, maar witwaspraktijken niet

Caroline Spilt 20 oktober 2015

Wittelboorden criminaliteit cbs vermogensmisdrijf groot

Het aantal misdrijven in Nederland blijft dalen. Behalve die vormen van criminaliteit die relevant zijn voor het MKB, zoals zoals heling, oorzaak van jaarlijkse miljardenschade voor ondernemers.

Tussen 2007 en 2014 daalde het aantal misdrijven met bijna een kwart (23 procent). De politie heeft vorig jaar ruim een miljoen misdrijven geregistreerd. In 2007 waren dat er nog 1.3 miljoen. Dat staat te lezen in de jaarlijkse publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, de Raad voor de rechtspraak en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Straatroven zijn het meest gedaald (-19 procent).

Heling en witwassenNiet alle vormen van criminaliteit nemen af. Uitzonderingen zijn vermogensmisdrijven zoals witwassen, heling (+52 procent) en afpersing (+117 procent). "Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de toename van deze vermogensmisdrijven. Het kan zijn dat de politie meer aandacht aan deze delicten geeft. Het kan zijn dat burgers makkelijker aangifte doen van deze delicten. Het kan zijn dat het vaker voorkomt", zegt het CBS in een reactie.

WildersOok computervredebreuk en discriminatie tegen de openbare orde stijgen, met respectievelijk 178 en 608 procent. Opmerkelijk, vorig jaar daalde discriminatie nog met 33 procent. CBS: "Wellicht heeft het te maken met de aangiftes tegen de opmerkingen ‘minder, minder, minder’ van Geert Wilders in 2014, maar dat betrof één incident. Het zou kunnen dat de politie dit incident meerdere keren geregistreerd heeft."