Nieuws Actueel

Crisis is goed

Rik Nizet 21 maart 2014

Ruim 80 procent van de organisaties in Nederland heeft het afgelopen jaar vernieuwingen doorgevoerd of doet dat dit jaar. Deze vernieuwingen hebben vooral tot doel te komen tot een grotere efficiency, een klein deel houdt verband met product- of marktontwikkeling. Een kwart van de bedrijven zegt te moeten vernieuwen om überhaupt te blijven bestaan. Opvallend is dat innovatie bij gemeenten bestaat uit efficiencyverbetering: maar liefst 54% van de gemeenten heeft efficiencyverbeteringen doorgevoerd. Dit blijkt uit de wendbaarheidsmonitor van Yacht.

InnovatieDe huidige marktsituatie leidt er volgens Yacht toe dat er meer aandacht is voor innovatie en om de vernieuwingen ook daadwerkelijk door te voeren. Innovatie die gericht is op procesverbetering en efficiency of extern op product-marktontwikkeling. We zien dat met name bij de overheid de vernieuwingen gericht zijn op meer efficiency. Dit is een logisch gevolg van de bij de overheid veranderende wet- en regelgeving: men moet steeds meer met minder. Veranderingen bij de zorg worden juist met name geïnspireerd door de marktwerking. Dit dwingt tot nieuwe producten en diensten.

EfficiencyverbeteringKijken we naar de lokale overheid en innovatie dan geeft 54 procent aan bezig te zijn met het doorvoeren van efficiencyverbeteringen ingegeven door de economische recessie (24%) en door wet- en regelgeving (25%). "We zien dat lokale overheden met name hun financiën op orde willen hebben. Budgetbewaking bij projecten staat bij gemeenten hoog op de agenda: 67% bewaakt het budget continu", licht Yacht-directeur Dick Koopman toe.Status project? Euh..Koopman vindt dat lokale overheden hun projecten beter moeten bewaken. "56 procent weet niet wat de voortgang van projecten is; zo'n 25 procent weet zelfs helemaal niet wat de status is van een project. Tel daar bij op dat 47 procent niet weet wat het financiële risico is als een project de deadline overschrijdt. Hier kunnen lokale overheden nog een flinke winst boeken. Met alle projecten die hen nog te wachten staan, als gevolg van overheveling van taken van het rijk naar de gemeenten, zouden ze er goed aan doen aan alle aspecten van projecten aandacht te geven." Rotterdam"En dat dat loont zien we aan bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam. Deze gemeente wist, door efficiencyverbeteringen, 23 miljoen euro over te houden in 2013. Crisis is dus niet alleen slecht. De crisis leidt er ook toe dat organisaties nadenken over hun bedrijfsvoering en hoe ze de zaken hebben georganiseerd en maatregelen nemen om verbeteringen door te voeren waar nodig."