Nieuws Actueel

Dé 7 vaardigheden voor succes

Lotte Grimberg 13 augustus 2014

Een manager moet beschikken over zeven cruciale vaardigheden om succesvol te worden. Dit blijkt uit onderzoek van Jack Zenger en Joseph Folkman.

Het tweetal had de veronderstelling dat op verschillende momenten in de carrière ook verschillende vaardigheden nodig zouden zijn. In eerste instantie resultaatgerichtheid en na verdere ontwikkeling een meer strategisch perspectief. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Gedurende je hele carrière blijken zeven vaardigheden cruciaal.

VaardighedenOm de gestelde hypothese te toetsen, legden Jack Zenger en Joseph Folkman 16 verschillende vaardigheden voor aan 332.860 werknemers en leidinggevenden. De proefpersonen kregen de opdracht om vier vaardigheden te selecteren die verantwoordelijk zouden zijn voor het succes van een leidinggevende. Deze resultaten werden vervolgens vergeleken met de vaardigheden van managers op verschillende niveaus.

Buiten de bootOpvallend was de grote consistentie in de antwoorden over alle niveaus heen, aldus Zenger en Folkman. Over het algemeen kwamen voor alle managers dezelfde zeven vaardigheden bovendrijven. De enige manager die voor een deel buiten de boot viel in het onderzoek waren de topmanagers. Voor hen golden er zes van de zeven vaardigheden. Dit is vooral te wijten aan het feit dat een strategisch perspectief ontwikkelen hoog in het vaandel staat bij topmanagers.

Een ander opmerkelijke uitslag is dat technische of professionele expertise niet in de top zeven vaardigheden zit. Het merendeel van de vaardigheden gaat om de zogeheten 'soft skills'.

De top 7 vaardigheden:Anderen inspireren en motiveren (38%)Integer en eerlijk zijn (37%)Problemen analyseren en oplossen (37%)Resultaatgericht zijn (36%)Helder en krachtig communiceren (35%)Samenwerking en teamwork stimuleren (33%)Relaties opbouwen (30%)

Problem solvingOndanks het feit dat elke manager moet voldoen aan de bovengenoemde zeven vaardigheden blijkt dat vaardigheden per managergroep veranderen. Zo moeten middenmanagers vooral goed zijn in 'problem solving' en wordt van een seniormanager verwacht dat ze krachtig kunnen communiceren. Jack Zenger en Joseph Folkman stellen als uiteindelijke conclusie dat vaardigheden per groep verschillen, maar dat de zeven essentiële vaardigheden in elk geval nooit mogen ontbreken om succesvol te worden.