Nieuws Actueel

D66 verbaasd over intrekken bezwaar Borne tegen mestfabriek

Van onze redactie 20 juli 2015

Elhorst Vloedbeld Carlo ter Ellen 1

Als het aan Twence Holding ligt wordt er straks op de vroegere vuilstort aan de Almeloseweg in Zenderen 250.000 ton mest door vergisting omgezet in gas. Begin mei heeft de gemeente Borne in de procedure daarvoor een bezwaarschrift ingediend tegen een beschikking van Gedeputeerde Staten van Overijssel betreffende de Natuurbeschermingswet. Die werd eind die maand per mail en zonder inhoudelijke motivering ingetrokken.

Vragen

D66 heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan B en W. De democraten willen onder meer weten wat de grond van dat bezwaar was en waarom die werd ingetrokken. Ook wil ze van het college horen of Borne de ontwikkelingen rond Elhorst/Vloedbeld kritisch blijft volgen. D66 zelf noemt de komst van een mestfabriek op die plek 'ongewenst'.