Nieuws Actueel

D66 wil wietteelt via eigen wet reguleren

Van onze redactie 26 februari 2015

Volgens de partij, die hier al jaren voor pleit, leidt dat tot minder gezondheidsrisico's en levert het een besparing van 500 miljoen euro op.

Onhoudbaar Het huidige gedoogbeleid, waarbij cannabis niet mag worden geteeld en aangevoerd, is volgens D66-Kamerlid Magda Berndsen onhoudbaar. In haar voorstel blijven teelt en aanvoer van softdrugs strafbaar, maar kunnen telers onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen. Er komt toezicht op het productieproces, zodat zeker is dat er geen gevaarlijke (bestrijdings)middelen worden gebruikt.

,,Alle in Nederlandse coffeeshops verkochte wiet is dan gereguleerd geteelde wiet, al het andere is illegaal. Dat is duidelijk voor de politie, rechter en consument'', aldus Berndsen. Het reguleren van de voor- en achterdeur van de coffeeshop, die belasting moet afdragen, bespaart volgens haar 200 miljoen euro op politie en justitie. Het heffen van accijnzen levert 300 miljoen euro op. Het huidige beleid kost politie en justitie onnodig veel capaciteit, meent de oud-korpschef.

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft al vele malen duidelijk gemaakt dat hij tegen gereguleerde wietteelt is. Hij heeft daarvoor tot nu toe een meerderheid in de Tweede Kamer. Volgens Opstelten levert gereguleerde hennepteelt geen bijdrage aan de bestrijding van de georganiseerde misdaad en is dit niet verenigbaar met internationaalrechtelijke verplichtingen. Berndsen bestrijdt dat en meent dat internationale verdragen wel ruimte bieden voor regulering.