Nieuws Actueel

Belangrijkste pijlers van snelgroeiende ondernemingen

Van onze redactie 9 december 2015

Belangrijkstepijlerssnelgroeiendeondernemingen1065

De goede prestaties van Nederlands snelst groeiende ondernemingen rusten op drie pijlers: de focus op innovatie, het vermogen talent te werven en kritisch in de spiegel te kijken. Ondernemingen die bereid zijn risico’s te nemen en zichzelf opnieuw uit te vinden, hebben de sleutel tot succes in handen. Hierbij is de schaarste aan ‘knappe koppen’ de grootste drempel voor toekomstige groei. Dit concluderen ABN AMRO en Mazars Accountants en Belastingadviseurs - in een onderzoek waarin zij de belangrijkste thema’s voor snelle groeiers in kaart hebben gebracht.

Snelle groeiers durven roer om te gooienSnelle groeiers gaan uit van hun eigen kracht. Bijna 70 procent verwacht over vijf jaar minimaal in omvang te zijn verdubbeld. Ondanks dit zelfvertrouwen zijn ze bereid hun visie en prestaties kritisch tegen het licht te houden. Als hun strategie niet het gewenste resultaat oplevert, deinzen deze ondernemingen er niet voor terug het roer om te gooien. Zo heeft 60 procent de koers wel eens ingrijpend gewijzigd, met als belangrijkste motief nieuwe marktontwikkelingen of het omarmen van een nieuw verdienmodel. Het flexibel houden van het bedrijfsmodel is voor veel ondernemingen een voorwaarde om future proof te blijven. Consultants en detacheerders in de zakelijke dienstverlening experimenteren bijvoorbeeld met mogelijkheden om over te stappen van een op manuren gebaseerd verdienmodel naar een schaalbaar model op basis van gestandaardiseerde producten en diensten.

“Eén van de meest opvallende bevindingen van ons onderzoek is het grote aantal snelle groeiers dat in de loop der jaren een koerswijziging doorvoerde. Naast een bovengemiddeld scherpe focus op vernieuwende oplossingen, is het flexibel houden van zowel omvang als bedrijfsmodel een voorwaarde om de onderneming future proof te houden. Dit is een continu proces, waarbij je bereid moet zijn jouw verdienmodel bij te stellen als de markt of de actualiteit erom vragen”, zegt Kay Pierik, Partner & Sectorspecialist Technology, Media, Telecom van Mazars.Innovatie als voorwaarde om boven het maaiveld uit te stekenInnovatie is dé aanjager voor groei voor Nederlands snelst groeiende ondernemingen. Deze aanjagers van de economie kiezen er nadrukkelijk voor te investeren in groei en innovatie. Snelle groeiers investeren gemiddeld 50 procent meer in innovatie dan reguliere ondernemingen. Ruim 9 op de 10 ondernemers zeggen het bieden van toegevoegde waarde zo belangrijk te vinden dat zij dit in elke vezel van hun organisatie hebben geïntegreerd. Deze focus op innovatie is dus volledig ingebed in de strategie en staat bij elke afdeling en elke medewerker op het netvlies. Ruim 55 procent van de ondernemingen kiest voor functionele innovatie, gevolgd door innovatie op basis van design (16 procent) en cultuur (13 procent). ‘War on talent’ maakt verschil tussen stilstand of vooruitgangRuim 60 procent van de onderzochte ondernemers beschouwt innovatief en creatief kunnen denken als de belangrijkste kwaliteiten waarop zij (nieuwe) medewerkers beoordelen. Deze ondernemingen raken steeds meer verwikkeld in een ‘strijd om de knappe koppen’ om innovatief te kunnen blijven zijn en dus hun groeitempo te kunnen vasthouden. “Nog nooit was de behoefte aan professionele vaardigheden zo groot. Gezien de schaarste op de arbeidsmarkt is deze ‘War on Talent’ de grootste drempel voor succes. Veel snelle groeiers zetten dan ook in op het werven en vasthouden van een flexibele schil ZZP’ers en vertrouwen hierbij op de kracht van hun verhaal”, vertelt Han Mesters, Sector Banker Zakelijk Dienstverlening van ABN AMRO.